Croeso i dudalennau gwe Bangor Creadigol

Ym Mhrifysgol Bangor rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy'n cwmpasu'r diwydiannau creadigol yn eu holl agweddau. 

Mae gennym bortffolio amrywiol o feysydd pwnc ac iddynt un nod cyffredin sef darparu amgylchedd dysgu ysgogol, cefnogol ac ysbrydoledig i'n myfyrwyr. Mae addysgu o ansawdd uchel yn seiliedig ar brofiad ymarferol a pharatoi ar gyfer cyflogaeth at y dyfodol.

Yn y tudalennau yma rydym wedi casglu ynghyd enghreifftiau o weithiau creadigol gan fyfyrwyr Cerddoriaethy CyfryngauYsgrifennu Creadigol a Theatr a Pherfformio.

Yma, gallwch bori trwy waith creadigol ein myfyrwyr a gweld, o lygad y ffynnon, enghreifftiau o'r isod:

  • Animeiddio
  • eYsgrifennu
  • Perfformiadau Dramatig
  • Cyfansoddiadau a Pherfformiadau Cerddorol
  • Rhyddiaith a Barddoniaeth
  • Rhaglenni radio
  • Sgriptiau Teledu a Ffilm
  • Fideos