Barddoniaeth a Rhyddiaith

Briony Collins

Briony Collins

Selected Poems from Redshift

Dechreuodd Briony Collins ei gyrfa ysgrifennu ar ôl ennill Gwobr Nofel Caerwysg 2016 a derbyn bwrsari Llenyddiaeth Cymru ar gyfer ei nofel gyntaf,Raise Them Up. Mae hi bellach yn gweithio ar ei hail nofelAmbergrisa'i chasgliad  cyntaf o farddoniaethRedshift, yn ogystal â'i hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor. Cynrychiolir Briony gan Broo Doherty o Asiantaeth Lenyddol DHH.


Fy ngwefan yw https://brionycollins96.wixsite.com/briony-Collins a fy e-bost cyswllt yw brionycollins96@gmail.com.

Aaron Farrell

Sermons are for the Silent

I Object with my Conscience

Aaron Farrell yw Don Quixote gydag ysgrifbin. Mae amrywiaeth ei waith ysgrifennu yn cyfleu cymhleth arwriaeth, ac ymgais i ymgorffori ysbrydoliaeth ac ymosod ar felinau gwynt. Ni fu defodau ei fagwraeth dosbarth gweithiol yn rhwystr i benderfyniad Aaron i archwilio'r ddaear las. Mae'n defnyddio pobl a diwylliannau yn eu holl agweddau i ysgrifennu gydag agwedd fyd-eang wirioneddol. Mae Astudio Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol ym Mhrifysgol Bangor yn ategu breuddwydion am fywyd symudol, ac yn ychwanegu cryfder, dyfnder a gwybodaeth feirniadol i'w synfyfyrion dychmygus. Ef yw Prif Feirniad Ffilmiau Nation.Cymru, Beirniad Ifanc Cyngor Celfyddydau Cymru ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ei nofel gyntaf.

e-bost: https://farrell1991.wordpress.com/

Jack Priestnall

Three Poems

Myfyriwr israddedig yn astudio ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor yw Jack Priestnall. Mae The Seventh Quarry PressBetter Than Starbucksbottle rocket pressFrogpond JournalHaiku Journal, and the cherita wedi cyhoeddi ei waith.

Ei e-bost yw jack-priestnall@outlook.com

Grace Ellerby

Three poems

Ganwyd Grace Ellerby yn Nottingham ac ar hyn o bryd mae'n astudio Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol ym Mhrifysgol Bangor. Ysgrifennodd ei stori fer gyntaf am ddeinosoriaid yn chwech oed, ac ers hynny mae hi rhoi cynnig ar farddoniaeth a geiriau caneuon, ac mae bellach yn gweithio ar ddrafft cyntaf nofel ffantasi. Pan nad yw'n darllen nac yn ysgrifennu fe'i gwelwch yn tynnu lluniau Polaroid neu'n gwneud rhestrau chwarae cerddoriaeth helaeth i'w ffrindiau.

e-bost: grace.e.ellerby@gmail.com

Aditi Saigal

Butter Chicken

Myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yw Dot. Ar hyn o bryd mae'n gwneud BA mewn Cerddoriaeth ac Ysgrifennu Creadigol. 'Butter Chicken' yw ei chyhoeddiad ysgrifenedig cyntaf, a gyhoeddwyd yn ddigidol yng nghylchgrawn 'Bandit Fiction' yn 2018. Wele ail rifyn Bandit Fiction: https://banditfiction.co.uk/issue-two-underdog

e-bost: muu85f@bangor.ac.uk

Jamie King

The Child with a Fang in its Heart

"The stained glass wings of the Exam Ship closed with a hydraulic gush and the hemispherical trap was complete. On the parquet floor of this portable atrium, this nucleus of neural gymnastics hanging in a carbon dioxide sky, seven hundred and twelve golden pupils were instructed to turn over the cover page of their Eleven Plus and each adolescent eye locked with words of God - " o'r 'The Child with a Fang in its Heart"

e-bost: cou86f@bangor.ac.uk, ac hellojamieking@gmail.com