Cyfansoddi a Pherfformio Cerddorol

Zach Reading: Divided: Perfformiad a Sgôr i Leisiau

Cyfansoddwyd Divided fel rhan o broject MusicTheatreWales'Gwneud Aria'Gwanwyn 2018. Mae'r libretto gan gyd-fyfyriwr o Fangor, Lucy Astbury, a chenir yr aria gan y ferch ifanc, Safina. Ganwyd Safina, merch i ddau fewnfudwr a ddaeth i wlad newydd gydag addewid o fywyd newydd, i fyd estron na roes gynhaliaeth i'w rhieni ac a'u gyrru i dlodi ac afiechyd. Mae ei aria yn archwilio ei dicter a'i chydymdeimlad dros sefyllfa ei rhieni, a'i hawydd i helpu i'w newid.

Shen Lin: Return to Homeland

Lin SHEN is associate professor of the Shanghai Normal University - Music College, Director of the Music Technology Department. He was studied music at Shanghai Conservatory of Music and School of Music of Bangor University, and now doing the PhD electroacoustic music project with Andrew Lewis.